HRVATSKI KNEZOVI I KRALJEVI

HRVATSKI KNEZOVI I KRALJEVI

PANONSKA HRVATSKA

 • Vojnomir                                            spominje      se 792.
 • Višeslav                                             oko      800.-810.
 • Ljudevit Posavski                                prije      818. – 822.
 • Ratimir                                              oko      827. – oko 843.
 • Pribina                                               oko      840.-861.
 • Kocelj                                                oko      861.-oko 874.
 • Braslav                                              spominje      se 884. – 892.

PRIMORSKA HRVATSKA

 • Borna                                                  ?      – 820.
 • Vladislav                                              820.      – prije 839.
 • Mislav                                                  prije      839. – prije 852.

TRPIMIROVIĆI

 • Trpimir                                               prije 852. – prije 864.
 • Domagoj                                             prije 864. – 878.
 • Iljko                                                    876.-878.
 • Zdeslav                                               878.- 879.
 • Branimir                                              879. – poslije 888.
 • Mutimir                                               prije 892. – prije 914.
 • Tomislav                                             prije 914. – prije 928.
 • Trpimir II.                                           prije 928. – 935.
 • Krešimir I.                                           935. – 945.
 • Miroslav                                              945. – 949.
 • Mihajlo Krešimir II.                              949. – oko 970.
 • Stjepan Držislav                                  oko 970. – oko 995.
 • Svetoslav                                            oko 995. – 1000.
 • Krešimir III. Suronja                            1000. –  poslije 1030.
 • Gojslav (suvladar)                               1000. – poslije 1019.
 • Stjepan I.                                            poslije 1030. – 1058.
 • Petar Krešimir IV.                                1058. – 1074.
 • Dmitar Zvonimir                                  1074. – 1089.
 • Stjepan II.                                          1089. – 1090.
 • Almo                                                  1091. – 1095.
 • Petar Svačić                                        oko 1093. – 1097.

ARPADOVIĆI

 • Koloman                                              1102. – 1116.
 • Stjepan II.                                           1116. – 1131.
 • Bela II.                                                1131.-1141.
 • Gejza                                                   1141. – 1162.
 • Stjepan IV.                                           1162. i 1163. – 1172.
 • Ladislav II.                                           1162. – 1163.
 • Stjepan V.                                            1163.
 • Bela III.                                               1172. – 1196.
 • Emerik (Mirko)                                     1196. – 1204.
 • Ladislav III.                                         1204. – 1205.
 • Andrija II.                                            1205. – 1235.
 • Bela IV.                                               1235. – 1270.
 • Stjepan VI.                                          1270. – 1272.
 • Ladislav IV.                                         1272. – 1290.
 • Andrija III.                                          1290. – 1301.

ANŽUVINCI

 • Karlo I. Robert                                     1301. – 1342.
 • Ludovik I.                                            1342. – 1382.
 • Marija                                                 1382. – 1386.
 • Karlo II. Drački                                    1385. – 1386.
 • Marija                                                 1386. – 1396.
 • Ladislav IV. Napuljski                           1386. – 1409.

 

LUKSEMBURGOVAC

 • Žigmund                                             1387. – 1437.

HABSBURGOVAC

 • Albert Austrijski                                   1438. – 1439.

JAGELOVIĆ

 • Vladislav I.                                           1440. – 1444.

HABSBURGOVAC

 • Ladislav V. Posmrtni                                       1445. – 1457.

HUNJADI

 • Matija Korvin                                       1458. – 1490.

JAGELOVIĆI

 • Vladislav II.                                          1490. – 1516.
 • Ludovik II.                                           1516. – 1526.

ZAPOLJA

 • Ivan                                                     1527. – 1540.

HABSBURGOVCI

 • Ferdinand I                                         1527. – 1564.
 • Maksimilijan II.                                   1564. – 1576.
 • Rudolf II.                                            1576. – 1608.
 • Matija II.                                            1608. – 1619.
 • Ferdinand II.                                       1619. – 1637.
 • Ferdinand III.                                      1637. – 1657.
 • Leopold I.                                           1657. – 1705.
 • Josip I.                                               1705. – 1711.
 • Karlo VI. (III.)                                     1711. – 1740.
 • Marija Terezija                                    1740. – 1780.
 • Josip II.                                              1780. – 1790.
 • Leopold II.                                          1790. – 1792.
 • Franjo I. (II.)                                      1792. – 1835.
 • Ferdinand V.                                       1835. – 1848.
 • Franjo Josip I.                                     1848. – 1916.
 • Karlo I. (IV.)                                       1916. – 1918.

 

Oglasi