Oznake

, , , , , , , , ,

(1436./1438.-6.12.1495.)

JAKOB SPRENGER

Točna godina rođenja koautora kontroverzne knjige Malleus Maleficarum, Jakoba Sprengera nije poznata, ali pretpostavlja se da je rođen između 1436. i 1438. u švicarskom gradu Baselu, gdje je i pristupio dominikanskom redu. Kao istaknutiji pripadnik Reda napreduje relativno brzo, pa prvo postaje prior kölnskog dominikanskog samostana, a 1480. godine dekan Teološkog fakulteta u istom gradu. Na kölnskom Sveučilištu drži teološka predavanja, u međuvremenu magistrira bogoslovlje te postaje nadstojnik studija. Godine 1481. imenovan je na položaj izvanrednog inkvizitora u provincijama Treves, Mainz i Köln, a sedam godina kasnije penje se do najviše stepenice postavši poglavar svih njemačkih provincija. Sprenger je svojim predanim radom i načinom života, u potpunosti sukladnog vjeri koju je propovijedao, bio jedan od najcjenjenijih pripadnika dominikanskog reda. Utemeljitelj je Bratovštine presvete krunice u koju su, upravo zahvaljujući Sprengerovom tumačenju religije i osobnom angažmanu na prikupljanju članstva, pristupile tisuće ljudi.

U knjizi Malleus Maleficarum Sprenger je sudjelovao u puno manjoj mjeri nego Heinrich Kramer, ali očito dovoljno za potpisivanje koautorstva tog zlokobnog djela. Kao samostalni autor objavio je Osnutak i službenu potvrdu bratstva presvete krunice prvi put utemeljenog u Kölnu, 8. rujna, godine 1475. i Opovrgnute paradokse Ivana Westfalskog. Iznenadna smrt ovog je mistika, pisca i autentičnog „apostola krunice“ zatekla 6. prosinca 1495. godine u Strassbourgu gdje je i pokopan.

Oglasi