Oznake

, , , ,

(5.2.1715.-29.3.1778.)

Osamnaesto stoljeće bilo je razdoblje u kojemu je prosvijećeni apsolutizam bio u punom zamahu i neprestano generirao sve više pristaša. Jedan od njih bio je i hrvatski teolog i povjesničar Baltazar Adam Krčelić, rođen u malenom mjestu Šenkovec pokraj Zaprešića, nedaleko od Zagreba, 5. veljače 1715. godine.

Školovao se u Zagrebu, prvo kod isusovaca, a potom u biskupskoj gimnaziji, nakon čega odlazi u Beč pa u talijansku Bolognu, gdje je proveo četiri godine i doktorirao teologiju i filozofiju. Naobrazbu je upotpunio pravnim znanostima, te bio uspješan i u crkvenom i u laičkom pravu.

Napredovanje u crkvenoj hijerarhiji započeo je kao kapelan, zatim je postao župnik, pa prelat sjemeništa u Zagrebu i zagrebački kanonik, a vrhunac je bilo njegovo imenovanje rektorom Hrvatskoga kolegija u Beču 1747. godine. Kroz čitavo to vrijeme Krčelić se bavio i znanstvenim radom, konkretno proučavanjem povijesti i pisanjem knjiga na tu temu služeći se hrvatskim i latinskim jezikom.

BALTAZAR ADAM KRČELIĆ

Godine 1770. napisao je Povijest Stolne crkve zagrebačke u dva dijela, čiji je drugi dio neobjavljen ostao u formi rukopisa. Njegovo svakako najpoznatije i najznačajnije djelo je Annuae ili Ljetopis, knjiga koja je zapravo Krčelićevo memoarsko iznošenje podataka o događajima u Hrvatskoj između 1748. i 1767. godine. Djelo je objavljeno na latinskom jeziku tek 1901., a mnogi segmenti iz originalnog rukopisa su izbačeni, jer je autor navodno napisao pojedine stvari koje u ono doba nisu bile pogodne za široku čitalačku publiku. O čemu se točno radilo ni danas se ne može znati, ali je knjiga u takvom manjkavom izdanju ipak prevedena na hrvatski i objavljena 1952. godine.

Iako je Krčelić bio čovjek Crkve, kao uvjereni pristaša i zagovaratelj prosvijećenog apsolutizma i reformi koje je taj oblik vladanja donio, došao je u sukob s Kaptolom, smatrajući da prevelika uloga crkvenih elemenata nije dobra za politiku i društvo u cjelini. Zbog takvog je stava i mišljenja u neposrednoj okolini stekao brojne protivnike i neprijatelje, prije svega među feudalcima i redovništvom.

Baltazar Adam Krčelić, zagrebački kanonik, povjesničar i pravnik umro je u Zagrebu 29. ožujka 1778. godine. Zajedno sa svojim uzorom Pavlom Ritterom Vitezovićem obilježio je osamnaesto stoljeće svojim velikim doprinosom hrvatskoj povijesti i kulturi općenito.

Oglasi